Co to jest otwarta bankowość? Korzyści klientów z PSD II

Co to jest otwarta bankowość? Korzyści klientów z PSD II

Otwarta bankowość jest nowym rozwiązaniem na rynku płatniczym a na jego wprowadzenie którego polskie banki miały czas do września 2019 roku. To rozwiązanie pozwala na uzyskanie pełnego obrazu swoich finansów bez konieczności logowania się na każdy z rachunków z osobna. Czym dokładnie jest open banking, czy takie rozwiązanie jest korzystne, i przede wszystkim bezpieczne, dla klienta, czym jest dyrektywa PSD2? Ten artykuł odpowie na wszystkie te pytania.

Co to jest otwarta bankowość? Poznaj dyrektywę PSD2

Otwarta bankowość jest stosunkowo nowym standardem obowiązującym na rynku płatniczym. Na mocy dyrektywy PSD2, banki, za zgodą klienta, muszą udostępnić dostęp do kont bankowych klientów tak zwanym TTP (Third Party Providers), czyli innym podmiotom zewnętrznym takim jak serwisy płatnicze czy inne banki. Takie rozwiązania pozwala na uzyskanie pełnego obrazu swoich finansów – z poziomu jednej aplikacji możemy mieć podgląd na wszystkie nasze rachunki bankowe.

PSD2 jest dyrektywą wprowadzoną przez Parlament Europejski, która dotyczy usług płatniczych w odniesieniu do rynku wewnętrznego. Celem dyrektywy jest podniesienie standardów zwiększenie wydajności systemu bankowego, poprawa w zakresie ochrony konsumentów oraz bezpieczeństwa płatności i zwiększenie szans dla dostawców usług płatniczych. Najważniejszą zmianą jest fakt, iż dane o naszych kontach mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie.

Jakie zalety ma otwarta bankowość dla klienta?

Główną zaletą open bankingu jest przede wszystkim przejrzystość, jeśli chodzi o obraz własnych finansów. Dzięki temu rozwiązaniu, podgląd wszystkich naszych rachunków bankowych oraz usług z nimi związanych (np. karty kredytowe) możliwy jest z poziomu jednej aplikacji. Identycznie sprawa ma się z wykonywaniem przelewów z różnych kont.

Otwarta bankowość jest rozwiązaniem, które ułatwia instytucjom finansowym ocenienie zdolności kredytowej. Bank ma wgląd we wszystkich rachunki klienta i jest w stanie ocenić jego możliwości finansowe, co skraca czas wydania decyzji odnośnie do kredytu, karty kredytowej lub debetu. Takie rozwiązanie umożliwia również uzyskanie pożyczki bez konieczności wykonania przelewu weryfikacyjnego na grosz.

Za bezpieczeństwo odpowiada podwójne uwierzytelnianie

Open banking jest rozwiązaniem, które zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przy udziale najnowocześniejszych technologii. Przez internet trudno o standardowe zabezpieczenia, takie jak weryfikowanie podpisu na karcie. Przede wszystkim to klient decyduje o tym kto (bank czy inny Third Party Provider) i w jakim zakresie otrzyma dostęp do jego kont. Co więcej, klient w każdym momencie i bez podania przyczyny może wycofać wcześniej przyznane uprawnienia.

Kolejnym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo otwartej bankowości jest podwójne (dwuskładnikowe) uwierzytelnianie, które wprowadziła unijna dyrektywa PSD2. Klienci banków są zmuszeni do dodatkowej weryfikacji tożsamości przy transakcjach bezgotówkowych opiewających na kwotę poniżej 30 euro. Proces ten obejmuje dwa elementy z trzech niezależnych kategorii:

  1. Coś, co zna tylko klient (np. PIN),
  2. Coś, co posiada wyłącznie klient (np. telefon),
  3. Coś, co jest charakterystyczne wyłącznie dla konkretnego klienta (np. odcisk palca czy inne zabezpieczenie biometryczne).

Dwuetapowa weryfikacja pozwala na ustalenie, czy osoba posługująca się kartą kredytową jest faktycznie jej właścicielem, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo transakcji i minimalizując ryzyko skorzystania z karty kredytowej przez osoby niepowołane.