Umowa o kredyt konsumencki. Co musi zawierać?

Umowa o kredyt konsumencki. Co musi zawierać?

Umowa o kredyt konsumencki ma kilka szczególnych wymagań. Podlegają im zarówno kredyty bankowe, jak i pożyczki z rozmaitych firm oraz instytucji finansowych. Czy bierzemy chwilówkę, czy pożyczkę ratalną, czy kredyt celowy w banku – podpisujemy taką właśnie umowę.

Jaka ustawa reguluje umowy o kredyt konsumencki?

Wszystkie kwestie prawne związane z umową o kredycie konsumenckim reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Ten akt prawny określa między innymi zasady i tryb udzielania umów konsumenckich, obowiązki kredytodawcy oraz konsumenta w ramach tej umowy oraz skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy. Maksymalna kwota zobowiązania to 255 550 złotych lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż polska.

10 najważniejszych rzeczy, które zawierać musi umowa o kredyt konsumencki

Każda umowa o kredyt konsumencki musi zawierać informacje istotne z punktu widzenia zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Do najważniejszych z nich należą:

 • Imię i nazwisko konsumenta, imię, nazwisko i adres kredytodawcy. Jeśli kredytodawca jest osobą prawną, należy określić również organ, który zarejestrował jego działalność.
 • Wysokość zaciąganego zobowiązania.
 • Zasady oraz termin spłaty kredytu.
 • Wysokość rocznej stopy oprocentowania zadłużenia oraz ewentualne warunki jej zmiany.
 • Podanie wszystkich opłat związanych z udzieleniem kredytu (np. opłata za rozpatrzenie umowy kredytowej).
 • Podanie pełnej kwoty zawartego zobowiązana oraz jego rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
 • Informacja odnośnie do pełnej kwoty wszystkich zobowiązań, wliczając w to prowizje i opłaty, które ciążą na konsumencie.
 • Informacja o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego oraz jej warunkach.
 • Informację dotyczącą możliwości i sposobu odstąpienia przez konsumenta od umowy o kredyt konsumencki.
 • Szczegółowy opis rzeczy lub usługi na jaką zostanie przeznaczony kredyt konsumencki, jeśli tyczy się szczegółowego produktu.

Jakie kredyty i pożyczki podlegają pod zapisy tej ustawy?

W rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim, za umowę o kredyt konsumencki uważa się i kredyty bankowe, i pożyczki pozabankowe, a w szczególności:

 • Umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu lub lokalu mieszkalnego,
 • Umowę pożyczki,
 • Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
 • Umowę o kredyt odnawialny,
 • Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
 • Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Co dobra umowa o kredyt konsumencki daje pożyczkobiorcy?

Prawidłowo sporządzona umowa o kredyt konsumencki pozwala konsumentowi na pełne oszacowanie kosztów pożyczki oraz zabezpiecza jego prawa w kontekście wcześniej spłaty zobowiązania lub zmiany ich warunków, chroni go przed niekorzystnymi zmianami, które mógłby wprowadzić kredytodawca.

Co więcej, dobra umowa o kredyt konsumencki pozwala również na obronę swoich praw na drodze prawnej, jeśli zajdzie taka konieczność. Kolejnymi z atutów takiego rozwiązania jest możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy o kredyt konsumencki, jeśli ten uzna warunki za niekorzystne lub jeśli kredytodawca zdecyduje się na ich zmianę.