Śmierć kredytobiorcy – kiedy rodzina nie musi spłacać kredytu?

Śmierć kredytobiorcy – kiedy rodzina nie musi spłacać kredytu?

Niektóre sytuacje życiowe trudno przewidzieć. Nikt z nas nie jest gotowy na śmierć drugiej osoby, jednak taka sytuacja może nieść ze sobą jeszcze inne, nieplanowane konsekwencje, o których przypomni nam bank, wzywając do zapłaty kredytu, z którego skorzystała osoba zmarła. Kto w takim przypadku jest zobowiązany do spłacenia należności pieniężnej? Jakie mamy prawa jako krewny lub krewna zmarłego?

Śmierć kredytobiorcy – kto spłaca kredyt?

W przypadku śmierci osoby, która zawarła umowę z bankiem i pożyczyła określoną sumę pieniędzy – prawdopodobnie będziemy zmuszeni przejąć obowiązek spłaty. Prawdopodobnie, bo zdarzają się sytuacje, w których osoba pożyczająca pieniądze mogła zabezpieczyć rodzinę przed przykrymi konsekwencjami i nie narażać bliskich na uszczuplenie domowego budżetu. Wszystko zależy od tego, czy kredytobiorca ubezpieczył swój kredyt na taką okoliczność.

Warto więc rozważyć taką ewentualność decydując się na pożyczkę, o ile chcemy oszczędzić najbliższym dodatkowych problemów. Będą oni zobowiązani okazać jedynie akt zgonu kredytobiorcy. Trzeba również pamiętać, że w przypadku stworzenia testamentu i nie skorzystania z oferty ubezpieczenia kredytu, obowiązek zapłaty przejmuje spadkobierca, czyli osoba, którą zmarły wspomina w dokumencie. Jeżeli nie ma jednak mowy o pozostawieniu testamentu – kredyt spłacać będzie najbliższa rodzina zmarłego.

Kiedy bank informuje spadkobiercę o zadłużeniu z tytułu kredytu?

Obowiązujące prawo jasno określa, że bank nie ma obowiązku informowania spadkobiercy o zadłużeniu ani też o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub sądowego. Zdobycie takich informacji to rola spadkobiercy, dlatego warto zainteresować się tym, czy przejmując majątek osoby zmarłej, nie odziedziczyliśmy przy tym długów i kredytów. W przypadku braku testamentu, pierwszą osobą, która przejmuje zadłużenie, jest małżonek bądź małżonka wraz z dziećmi.

Kiedy można mówić o przedawnieniu długu?

Pojęcie przedawnienia długu jest jedną z możliwości uniknięcia spłacania zobowiązania finansowego. Jest to możliwe w przypadku, gdy wierzyciel przez pewien okres nie żąda spłaty zadłużenia. Jeszcze do niedawna o przedawnieniu długu można było mówić dopiero po upływie 10 lat, jednak według nowej ustawy czas ten został skrócony. Aktualnie można mówić o przedawnieniu już po 6 latach, o ile sprawa nie została przekazana wcześniej firmie komorniczej. Warto poznać szczegółową charakterystykę sytuacji, które uprawniają do przedawnienia, gdyż zdarza się, że klient uiszcza zapłatę, nie wiedząc, że ma prawo do zaniechania spłaty.